NBA
Bulls
119
110
Hết
(64 - 51)
Grizzlies

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Chicago Bulls Dữ liệu thống kê

Memphis Grizzlies Dữ liệu thống kê

Top Players