NBA
Pistons
119
121
Hết
(59 - 45)
Raptors

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Detroit Pistons Dữ liệu thống kê

Raptors Dữ liệu thống kê

Top Players