NBA
Pacers
84
104
Hết
(44 - 54)
Jazz

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Indiana Pacers Dữ liệu thống kê

Utah Jazz Dữ liệu thống kê

Top Players