NBA
Clippers
116
121
Hết
(52 - 67)
Pelicans

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Los Angeles Clippers Dữ liệu thống kê

New Orleans Pelicans Dữ liệu thống kê

Top Players