NBA
Warriors
114
101
Hết
(48 - 53)
Nets

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Golden State Warriors Dữ liệu thống kê

Brooklyn Nets Dữ liệu thống kê

Top Players