NBA
Mavericks
118
107
Hết
(58 - 62)
Nuggets

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Dallas Mavericks Dữ liệu thống kê

Denver Nuggets Dữ liệu thống kê

Top Players