NBA
Thunder
112
122
Hết
(45 - 54)
Rockets

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Oklahoma City Thunder Dữ liệu thống kê

Houston Rockets Dữ liệu thống kê

Top Players