NBA
Wizards
117
113
Hết
(59 - 50)
Heat

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Washington Wizards Dữ liệu thống kê

Miami Heat Dữ liệu thống kê

Top Players