NBA
Raptors
106
90
Hết
(50 - 51)
Hawks

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Raptors Dữ liệu thống kê

Atlanta Hawks Dữ liệu thống kê

Top Players