NBA
Rockets
75
114
Hết
(42 - 61)
Spurs

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Houston Rockets Dữ liệu thống kê

San Antonio Spurs Dữ liệu thống kê

Top Players