NBA
Spurs
110
107
Hết
(58 - 60)
Rockets

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

San Antonio Spurs Dữ liệu thống kê

Houston Rockets Dữ liệu thống kê

Top Players