NBA
Jazz
95
121
Hết
(52 - 60)
Warriors

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Utah Jazz Dữ liệu thống kê

Golden State Warriors Dữ liệu thống kê

Top Players