NBA
Jazz
91
102
Hết
(50 - 49)
Warriors

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Utah Jazz Dữ liệu thống kê

Golden State Warriors Dữ liệu thống kê

Top Players