NBA
Warriors
115
104
Hết
(60 - 47)
Jazz

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Golden State Warriors Dữ liệu thống kê

Utah Jazz Dữ liệu thống kê

Top Players