NBA
Warriors
106
94
Hết
(58 - 46)
Jazz

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Golden State Warriors Dữ liệu thống kê

Utah Jazz Dữ liệu thống kê

Top Players