NBA
Rockets
125
104
Hết
(57 - 53)
Spurs

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Houston Rockets Dữ liệu thống kê

San Antonio Spurs Dữ liệu thống kê

Top Players