NBA
Rockets
92
103
Hết
(39 - 43)
Spurs

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Houston Rockets Dữ liệu thống kê

San Antonio Spurs Dữ liệu thống kê

Top Players