NBA
Spurs
99
126
Hết
(39 - 69)
Rockets

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

San Antonio Spurs Dữ liệu thống kê

Houston Rockets Dữ liệu thống kê

Top Players