NBA
Spurs
121
96
Hết
(65 - 55)
Rockets

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

San Antonio Spurs Dữ liệu thống kê

Houston Rockets Dữ liệu thống kê

Top Players