NBA
Clippers
125
96
Hết
(61 - 57)
Rockets

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Los Angeles Clippers Dữ liệu thống kê

Houston Rockets Dữ liệu thống kê

Top Players