NBA
Jazz
101
97
Hết
(53 - 46)
Spurs

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Utah Jazz Dữ liệu thống kê

San Antonio Spurs Dữ liệu thống kê

Top Players