NBA
Trail Blazers
100
103
Hết
(53 - 53)
Pelicans

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Portland Trail Blazers Dữ liệu thống kê

New Orleans Pelicans Dữ liệu thống kê

Top Players