NBA
Clippers
115
95
Hết
(53 - 47)
Kings

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Los Angeles Clippers Dữ liệu thống kê

Sacramento Kings Dữ liệu thống kê

Top Players