NBA
Warriors
109
94
Hết
(64 - 50)
Lakers

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Golden State Warriors Dữ liệu thống kê

Los Angeles Lakers Dữ liệu thống kê

Top Players