NBA
Grizzlies
93
100
Hết
(55 - 46)
Mavericks

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Memphis Grizzlies Dữ liệu thống kê

Dallas Mavericks Dữ liệu thống kê

Top Players