NBA
Rockets
123
118
Hết
(60 - 60)
Timberwolves

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Houston Rockets Dữ liệu thống kê

Minnesota Timberwolves Dữ liệu thống kê

Top Players