NBA
Magic
113
109
Hết
(59 - 49)
Pistons

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Orlando Magic Dữ liệu thống kê

Detroit Pistons Dữ liệu thống kê

Top Players