NBA
Thunder
105
111
Hết
(64 - 56)
Nuggets

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Oklahoma City Thunder Dữ liệu thống kê

Denver Nuggets Dữ liệu thống kê

Top Players