NBA
Cavaliers
83
98
Hết
(34 - 53)
Raptors

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Cleveland Cavaliers Dữ liệu thống kê

Raptors Dữ liệu thống kê

Top Players