NBA
Knicks
114
113
Hết
(56 - 59)
76ers

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

New York Knicks Dữ liệu thống kê

Philadelphia 76ers Dữ liệu thống kê

Top Players