NBA
Bulls
112
73
Hết
(50 - 32)
Nets

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Chicago Bulls Dữ liệu thống kê

Brooklyn Nets Dữ liệu thống kê

Top Players