NBA
Lakers
108
96
Hết
(57 - 53)
Pelicans

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Los Angeles Lakers Dữ liệu thống kê

New Orleans Pelicans Dữ liệu thống kê

Top Players