NBA
Kings
129
104
Hết
(58 - 39)
Suns

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Sacramento Kings Dữ liệu thống kê

Phoenix Suns Dữ liệu thống kê

Top Players