NBA
Mavericks
91
109
Hết
(44 - 57)
Nuggets

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Dallas Mavericks Dữ liệu thống kê

Denver Nuggets Dữ liệu thống kê

Top Players