NBA
Timberwolves
98
100
Hết
(43 - 56)
Thunder

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Minnesota Timberwolves Dữ liệu thống kê

Oklahoma City Thunder Dữ liệu thống kê

Top Players