NBA
Warriors
99
105
Hết
(51 - 49)
Jazz

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Golden State Warriors Dữ liệu thống kê

Utah Jazz Dữ liệu thống kê

Top Players