NBA
Trail Blazers
99
98
Hết
(47 - 43)
Spurs

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Portland Trail Blazers Dữ liệu thống kê

San Antonio Spurs Dữ liệu thống kê

Top Players