NBA
Pistons
101
105
Hết
(42 - 55)
Wizards

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Detroit Pistons Dữ liệu thống kê

Washington Wizards Dữ liệu thống kê

Top Players