NBA
Bulls
122
75
Hết
(64 - 37)
Magic

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Chicago Bulls Dữ liệu thống kê

Orlando Magic Dữ liệu thống kê

Top Players