NBA
Celtics
114
105
Hết
(58 - 40)
Nets

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Boston Celtics Dữ liệu thống kê

Brooklyn Nets Dữ liệu thống kê

Top Players