NBA
Heat
124
121
Hết
(56 - 60)
Cavaliers

Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Miami Heat Dữ liệu thống kê

Cleveland Cavaliers Dữ liệu thống kê

Top Players