NBA
Hawks
104
90
Hết
(50 - 44)
Pelicans

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Atlanta Hawks Dữ liệu thống kê

New Orleans Pelicans Dữ liệu thống kê

Top Players