NBA
Warriors
95
108
Hết
(50 - 54)
Thunder

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Golden State Warriors Dữ liệu thống kê

Oklahoma City Thunder Dữ liệu thống kê

Top Players