NBA
Warriors
108
96
Hết
(49 - 53)
Suns

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Golden State Warriors Dữ liệu thống kê

Phoenix Suns Dữ liệu thống kê

Top Players