NBA
Bulls
89
97
Hết
(33 - 43)
Timberwolves

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Chicago Bulls Dữ liệu thống kê

Minnesota Timberwolves Dữ liệu thống kê

Top Players