NBA
Kings
114
99
Hết
(65 - 48)
Warriors

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Sacramento Kings Dữ liệu thống kê

Golden State Warriors Dữ liệu thống kê

Top Players