NBA
Bulls
116
97
Hết
(54 - 45)
Celtics

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Chicago Bulls Dữ liệu thống kê

Boston Celtics Dữ liệu thống kê

Top Players