NBA
Pacers
93
84
Hết
(60 - 50)
Timberwolves

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Indiana Pacers Dữ liệu thống kê

Minnesota Timberwolves Dữ liệu thống kê

Top Players