NBA
Nuggets
90
100
Hết
(41 - 56)
Pelicans

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Denver Nuggets Dữ liệu thống kê

New Orleans Pelicans Dữ liệu thống kê

Top Players