NBA
Pacers
99
92
Hết
(40 - 37)
Jazz

Tỷ số trực tuyến

Số liệu đội bóng

Indiana Pacers Dữ liệu thống kê

Utah Jazz Dữ liệu thống kê

Top Players